103341 Ograniczniki przepięć Ex9UE1+2 12.5R 3PN 275

EAN: 8592765033420

Linię ograniczników przepięć stanowią urządzenia klasy 1+2. Służą do ochrony instalacji elektrycznych przed bezpośrednimi uderzeniami piorunów o niskiej intensywności. Odpowiednie dla strefy ochrony odgromowej LPL III, IV według normy EN 62305 w sieci 3-fazowej TN-C, gdzie całkowity prąd udarowy wprowadzony do instalacji elektrycznej wynosi 37.5 kA, a jego udar może wynieść 75 albo 100 kA w zależności od konfiguracji i położenia punktu uziemiającego, uziemienia instalacji piorunochronnej oraz miejsca zainstalowania ogranicznika przepięć. Konstrukcja ograniczników Ex9UE1+2 12.5 jest oparta na elementach warystorowych. Zapewnia niski czas reakcji i spełnia kryteria obu klas I i II. Modułowa konstrukcja z możliwością wymiany wkładki pozwala na szybką i prostą wymianę modułów funkcyjnych w przypadku ich przepalenia się, z powodu częstego występowania szczytów przepięć.

Charakterystyka

Paremeter Wartość
Układ sieci TN-C NIE
Wydmuchowy NIE
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego NIE
Układ sieci TT TAK
Inny układ sieci NIE
Poziom ochrony N-PE 1.5
Układ sieci TN-C-S TAK
Znamionowe napięcie AC 275
Znamionowe napięcie DC
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) 50
Maks. przekrój przewodu elastycznego 50
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC 275
Ze stykiem sygnalizacyjnym TAK
Zdolność gaszenia prądu następczego 100
Klasa ochronności Typ 1+2
Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Układ sieci DC NIE
Poziom ochrony L-N 1.5
Energia właściwa (W/R) 156.25
Zintegrowane dobezpieczenie NIE
Układ sieci TN TAK
Układ sieci TN-S TAK
Prąd udarowy (10/350 µs) 12.5
Rozmiar 4 moduły
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu Optyczny
Układ sieci IT TAK
Liczba biegunów 4
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC

Dokumenty

Typ dokumentu Nazwa dokumentu Rozmiar Format
Instrukcje Instrukcja montażu Ex9UE1+2 12.5 1.4mb PDF
Deklaracje zgodności Deklaracje zgodności Ex9UE1+2 12.5 0.2mb PDF
Arkusz danych Arkusz danych Ex9UE1+2 12.5 1.8mb PDF
Katalog Katalog Urządzenia Instalacyjne 0.0gb PDF